Aanvechten van een testament

Als iemand de behoefte heeft om een testament aan te vechten, dan kan worden vastgested dat de nalatenschap niet voldoet aan de verwachting van een of meerdere erfgenamen. Veelal voelen mensen zich benadeeld en onderzoeken dan de mogelijkheden om het testament aan te vechten.

Wanneer maak je kans om een testament aan te vechten? Van belang is dat je dient te kunnen aantonen dat er geen sprake is geweest van wilsovereenstemmeing dat de erflater wilsonbekwaam is geweest bij het opmaken en ondertekenen van het testament.

Ofwel dat de erflater geestelijk niet in staat is geweest de consequenties van zijn handelen te overzien en als hij dit wel zou hebben gekunt dat hij dan andere keuzes zou hebben gemaakt.

Een andere reden zou kunnen zijn dat er volgens u sprake is geweest van dwang en/of bedrog van anderen.

Vragen aan de notaris inzake aanvechten testament:

  • procedure aanvechten testament
  • verjaringstermijn aanvechten testament
  • hoe een testament aan te vechten
  • hoe een langstlevende testament aan te vechten
  • termijn verjaring aanvechten testament
  • notarieel testament aanvechten

.