Broers en zussen onterven

Broers en zussen zijn samen met ouders wettelijke erfgenamen, indien u komt te overlijden zonder kinderen en zonder partner. Indien u niet wil dat zij erfenaam worden dan zult u uw broer(s) en/of zus(sen)moeten onterven.

Onterven broer of zus via testament

De enige manier om te zorgen dat een wettelijke erfgenaam geen aanspraak kan maken op uw nalatenschap is door deze via een testament te onterven. Een testament is een notarieel contract waarin u vooraf bepaalt hoe de verdeling van uw nalatenschap er uit dient te zien. Bij broers en zussen is geen sprake van legitieme portie.

Vragen aan de notaris inzake onterven broers en zussen:

  • kan ik mijn zus onterven
  • kan ik mijn broer onterven
  • kun je een zuster onterven
  • kan ik mijn halfzus onterven

.