Legitieme portie

Als het gaat om het volledig onterven van kinderen, dan gaat het ook snel over wettelijke kindsdeel of te wel de legitieme portie van een kind op grond van het erfrecht. Read more

Aanvechten van een testament

Als iemand de behoefte heeft om een testament aan te vechten, dan kan worden vastgested dat de nalatenschap niet voldoet aan de verwachting van een of meerdere erfgenamen. Veelal voelen mensen zich benadeeld en onderzoeken dan de mogelijkheden om het testament aan te vechten. Read more

Onterven bij testament

De ouders zijn net als broers en zussen wettelijke erfgenamen als u komt te overlijden zonder kinderen en zonder partner. Het verschil met kinderen is dat ouders geen recht hebben op een legitieme portie. Read more

Wat is onterven

Betekenis van onterven. Het onterven van iemand is het ontzeggen van het recht op een aandeel in de nalatenschap. Het erfrecht houdt rekening met het onterven van kinderen, maar stelt hier wel regels aan. De belangrijkste hierbij is het recht op het opeisen van de legitieme portie. Read more

Echtgenoot onterven

Een nalatenschap is altijd van 1 persoon, dus nooit van een echtpaar of stel. Elke persoon kan dus ook vooraf beschikken over zijn eigen nalatenschap. Op grond hiervan kun je dus ook je echtgenoot of partner onterven. Read more

Broers en zussen onterven

Broers en zussen zijn samen met ouders wettelijke erfgenamen, indien u komt te overlijden zonder kinderen en zonder partner. Indien u niet wil dat zij erfenaam worden dan zult u uw broer(s) en/of zus(sen)moeten onterven. Read more

Onterven en kindsdeel

In de Nederlandse wet is opgenomen dat een ouder het recht heeft om zijn kind te onterven. Echter de wetgever heeft ook bepaaldt dat een kind 5 jaar lang na het overlijden het recht heeft om een beroep te doen op zijn wettelijk kindsdeel. Een andere term voor het wettelijk kindsdeel is de legitieme portie. Read more

Onterven stiefkind

Onterven heeft zin als iemand een wettelijke erfgenaam is. Door het ontbreken van een bloedlijn is er bij stiefkinderen geen sprake van een wettelijke erfgenaam. Het onterven van een stiefkind heeft dus ook geen nut. Read more

Geadopteerd kind onterven

Een geadopteerd wordt in de Nederlandse wet gelijk gesteld aan een kind uit de bloedlijn. Alle regels zijn daarom onverminderd van toepassing. Het onterven van een adoptiekind dient dus ook te geschieden middels een testament en het recht op aanspraak op het wettelijke kindsdeel ofwel de legitieme portie is van toepassing. Read more