Geadopteerd kind onterven

Een geadopteerd wordt in de Nederlandse wet gelijk gesteld aan een kind uit de bloedlijn. Alle regels zijn daarom onverminderd van toepassing. Het onterven van een adoptiekind dient dus ook te geschieden middels een testament en het recht op aanspraak op het wettelijke kindsdeel ofwel de legitieme portie is van toepassing.

Vragen aan notaris inzake onterven adoptiekind:

  • kan ik een adoptiekind onterven
  • hoe een geadopteerd kind onterven

.