Gehandicapt kind onterven

Een testament met onterving van een gehandicapt kind is maatwerk van een notaris. Afhankelijk van het doel wat u probeert te bereiken is de formulering en de contructie van dit testament iets wat zorgvuldig samen met de notaris moet worden opgesteld.

Waarom een gehandicapt kind onterven

De reden om een gehandicapt kind te onterven is bijna altijd vanuit een financieel oogpunt. Dit kan zijn om de eigen bijdrage in de verzorging middels bij voorbeeld de ABWZ te verlagen of om dubbele erfbelasting te voorkomen.

Stel u heeft een 2 kinderen, waarvan 1 geestelijk gehandicapt is. U weet dat het verstandelijk gehandicapte kind altijd verzorging nodig zal hebben, het nooit zal trouwen en geen kinderen zou krijgen. Onterving zou dan de bijdrage van de ABWZ kunnen verlagen.

Daarnaast zal het niet zo zijn dat als u komt te overlijden er over het gedeelte van u gehandicapte kind erfbelasting moet worden betaalt en als hij of zij zelf komt te overlijden er nogmaals erfbelasting moet worden betaalt als zijn broer of zus dan erft.

Vragen aan de notaris inzake gehandicapt kind onterven:

  • geestelijk gehandicapt kind onterven
  • verstandelijk gehandicapt kind onterven, mag dat

.