Kind onterven

Kan je een kind onterven in 2013 of 2014? Volgens de Nederlandse wet is het mogelijk om een eigen kind te onterven. Er bestaan echter wel enkele misverstanden en meestal hebben deze te maken met het wettelijke kindsdeel, ook wel legitieme portie genoemd.

Kind onterven via testament

Hoe kan je een kind onterven? De enige manier om in Nederland een zoon of een dochter te onterven is door een testament op te maken. De reden van onterving hoeft niet te worden vermeld. U hoeft ook niet bang te zijn dat degene, die u onterft heeft dit voor uw overlijden kan achterhalen.

Kan een ouder zijn kind onterven?

Veel mensen hebben het idee dat een moeder of een vader zijn of haar kind niet kan onterven. Veelal wordt er dan verwezen naar het wettelijk erfdeel. Niets is minder waar. Iemand kan zijn eigen kind 100% onterven. Echter een onterft kind heeft het recht om alsnog zijn of haar legitieme portie op te eisen. Berust het kind echter in de keuze van de ouder, dan is het 100% onterfd.

Ouders kunnen kinderen onterven om uiteenlopende redenen. De meest voorkomende zijn ruzie binnen de familie, schulden en gehandicapte kinderen.

Onterven buitenechtelijk kind

Een buitenechtelijk kind onterven gaat op exact dezelfde wijze als het onterven van de andere kinderen. De wet maakt geen verschil tussen kinderen welke zijn geboren binnen een huwelijk of eventuele buitenechtelijke kinderen. Ook het recht op de legitieme portie is hier van toepassing.

Vragen aan de notaris over kind onterven:

  • welke mogelijkheden bij onterven kinderen?
  • mag ik mijn kind onterven?
  • ik wil mij kind onterven, mag dat?
  • kan ik mijn kinder volledig onterven?

.