Legitieme portie

Als het gaat om het volledig onterven van kinderen, dan gaat het ook snel over wettelijke kindsdeel of te wel de legitieme portie van een kind op grond van het erfrecht.

Wat is de legitieme portie

De legitieme portie is het wettelijk kindsdeel dat een onterfd kind alsnog kan opeisen. Het gaat dus duidelijk om een recht dat het kind heeft. Als een kind niet of niet tijdig gebruik maakt van dit recht, of afstand doet van het wettelijk kindsdeel, dan is de onterving definitief.

Legitieme portie opeisen

Hoe kun je als kind alsnog je legitieme portie opeisen? Er is geen verplichte procedure, die u dient te volgen. Het aanspraak maken op uw wettelijk kindsdeel is vormvrij. Belangrijk is dat u het doet op een wijze die aantoonbaar is. Daarnaast de termijn van belang. U heeft maximaal 5 jaar de tijd om beroep te doen op uw wettelijk kindsdeel.

U kunt de execteur een aangetekend schrijven sturen, waarin u aangeeft dat u aanspraak maakt op uw legitieme portie. Vanaf dat moment bent u schuldeiser van de erfenis. Is er geen sprake van een executeur, maar wel van een behandeld notaris, neem dat contact op met de notaris.

Legitieme portie berekenen

Hoe groot is de legitieme portie? De legitieme portie is gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel, dat het kind zou hebben gekregen als er geen sprake van onterving zou zijn geweest. Ook de notaris kan u helpen bij de berekening van de grootte van de legitieme portie. Uiteraard betaalt u ook belasting (erfbelasting) over het erfdeel.

Legitieme portie kleinkind

In uitzonderlijk gevallen kan een kleinkind ook in aanmerking komen voor een legitieme portie. Als door het overlijden van het kind er sprake is van kleinkinderen als plaatsvervullende erfgenaam, dan heeft het kleinkind ook recht op een legitieme portie. Als ouder onterfd is of als de ouder de erfenis verworpen heeft zal er nooit sprake zijn van een legitieme portie voor het kleinkind.

Vragen aan de notaris inzake de legitieme portie:

  • Hoe bereken je de legitieme portie?
  • Hoe krijg ik mijn legitieme portie?
  • Wanneer legitieme portie uitbetalen?
  • Langstlevende en legitieme portie?
  • Legitieme portie beneficiair aanvaarden?

.