Legitieme portie

De legitieme portie van een kind is dat deel van de erfenis waar hij of zij volgens de wet altijd recht op heeft. In de wet is opgenomen dat de legitieme portie gelijk is aan de helft van het wettelijke erfdeel.

Een ouder mag besluiten een of meerdere kinderen via een testament te onterven. Echter het kind of kinderen kunnen nog wel steeds de helft van de erfenis van zijn of haar vader of moeder opeisen. Deze zogenaamde legitieme portie bestaat enkel uit geld en niet uit goederen.

Onterven en wettelijke verdeling

Een kind kan door zijn ouders worden onterfd via een testament. Als een kind zijn wettelijke erfdeel wil opeisen, dan moet wel gekeken worden naar de wettelijke verdeling. De erfenis gaat in eerste instantie naar de langstlevende partner. Pas als de langstlevende partner komt te overlijden kan de geldvordering in gevorderd worden.

Beroep doen op legitieme portie

Kinderen die onterfd zijn hebben 5 jaar de tijd om hun legitieme portie op te eisen. Zolang ze geen beroep doen op hun legitieme portie erven ze ook niet.

Enkele voorbeelden

Weduwe Marie (80) komt te overlijden 3 meerderjarige kinderen achter. In haar testament heeft zij opgenomen dat zij haar kinderen wil onterven. De kinderen zij het hier niet mee eens en doen binnen 6 maanden beroep op hun legitieme portie. Volgens de wettelijke verdeling zou elke kind 1/3 van de erfenis ontvangen. Hun legitieme portie is echter 1/6 deel.