Niet-opeisbaarheidsclausule

De niet opeisbaarheidsclausule beschermt de financiele positie van de partner, of de persoon waarmee u samenwoont. De kinderen kunnen hun legitieme portie pas opeisen als ook uw partner, of de persoon waarmee u samenwoont is overleden.

Uw notaris zorgt samen met u voor de juiste formulering van het testament. In de brochure wordt de niet-opeisbaarheidsclausule ook reeds aangehaald.