Op grond van verschillende oorzaken kan de wens ontstaan om je eigen ouders te onterven. Ouders vallen onder de wettelijke erfgenamen, dus onterven kan alleen via het opmaken van een testament.

Onterven ouders via een testament

Een testament kan niet alleen dienen om erfgenamen te benoemen, maar kan ook gebruikt worden om te regelen dat bepaalde wettelijke erfgenamen onterfd worden. Hierdoor hebben zij geen recht meer op hun erfdeel.

Wanneer zijn ouders erfgenaam?

De wet kent verschillende groepen erfgenamen, groep 1 tot met 4. Het werkt in principe heel simpel. Allereerst wordt gekeken of er iemand in de eerste groep erfgenaam is. Zo niet dan kijkt men in groep 2. Dit principe herhaalt zich tot groep 4 en is er dan geen erfgenaam dan vervalt de erfenis aan de staat.

Ouders vallen onder groep 2, samen met broers en zussen

Als er geen partners is en geen kinderen dan vervalt de erfenis aan personen in groep 2. Het onterven van ouders is dus extra van belang als u geen kinderen heeft en geen wettelijke partner/echtgenoot.

Onterven ouders

Voor het onterven van ouders wordt in het testament opgenomen dat de ouders geen erfgenaam kunnen worden. Zijn worden bij het bepalen van de groepen erfgenamen dus uitgesloten.