Hoe onterf ik een kind?

Onterven van kinderen gaat via een testament. De redenen van het onterven van eigen kinderen zijn divers. Het kan zijn omdat u bang bent dat zij niet goed met het vermogen om kunnen gaan, de relatie niet meer optimaal is, drugsgebruik of een “verkeerde” schoonfamilie.

Voor het opmaken van een testament om een of meerdere kinderen te onterven maakt u een afspraak met een notaris. Een testament is een akte, welke alleen kan worden opgemaakt door een notaris en ondertekend dient te worden in bijzijn van een notaris. In het testament hoeft niet te worden aangegeven waarom u iemand geheel of gedeeltelijk wilt onterven.

Als de erflater komt te overlijden en het kind hoort via de notaris dat hij of zij onterft is kunnen er 2 situaties ontstaan:

  • Het onterfde kind eist alsnog zijn wettelijke erfdeel op en kan dus niet volledige onterfd worden
  • Het onterfde kind geeft aan dat zij afziet van zijn of haar recht op de legitieme portie en is dan automatisch wel voor 100% onterfd.

Als het testament met de clausule voor de onterving is opgemaakt en ondertekent door de erflater in bijzijn van de notaris, wordt melding gemaakt bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt opgenomen wie een testament heeft opgemaakt en welke notaris het origineel in bewaring heeft. De inhoud van de akte wordt niet vastgelegd bij het CTR.

Als de erflater komt te overlijden kan bij het CTR worden nagegaan of er een testament is. De notaris zal belanghebbenden (erfgenamen) op de hoogte stellen van het testament en de erfgenamen kunnen besluiten nemen of en op welke wijze ze het testament willen aanvaarden.