Het onterven van kinderen

Het onterven van een eigen kind of kinderen is een stap die meestal genomen wordt nadat er een bijzondere geschiedenis aan vooraf gaat. Het onterven van uw kinderen kan een behoorlijke impact betekenen binnen uw gezin, maar binnen uw familie.

Over het onterven van kinderen bestaan een groot aantal misverstanden. Een van de meest gehoorde misverstanden is wel de bewering dat het niet mogelijk is om een of allen van uw kinderen voor 100% procent te onterven. Niets is echter minder waar. Het is wel mogelijk om kinderen geheel te onterven, echter de wet schrijft voor dat een kind vijf jaar de tijd heeft om alsnog zijn of haar wettelijke kindsdeel (legitieme portie) op te eisen.

In Nederland is het enkel mogelijk om kinderen te onterven via een testament. En een testament kunt u alleen laten opstellen door een notaris. Ondanks het feit dat de notaris onpartijdig en onafhankelijk is, is de kans groot dat hij tijdens de voorbespreking zal vragen naar de reden van onterving. Dit om te voorkomen dat u wellicht een doel wenst te bereiken, dat juridisch wellicht beter op een andere wijze kan worden bewerkstelligd. De notaris zal echter nooit u verbieden om uw eigen kinderen te onterven.

Procedure onterving kinderen via een testament

De procedure start met een eerste gesprek met de notaris. De meeste notarissen bieden deze afspraak geheel vrijblijvend en zonder kosten aan. In dit gesprek zal worden ingaan op de (on)mogelijkheden, beperkingen en gevolgen bij onterving. Afhankelijk van het feit of het gaat om de aanpassing van een bestaand testament of het opmaken van een nieuw testament zal de afspraak tussen de 30 minuten en een uur in beslag nemen.

Op grond van het eerste gesprek wordt of een tweede gesprek ingepland of de notaris gaat over tot het maken van een concept tekst voor het testament. Dit concept wordt aan u als opdrachtgever toegezonden. Afhankelijk van de werkwijze van de notaris zal dit per post of per email zijn. U dient zich uiteraard te beseffen dat het hier gaat om een zeer gevoelig document, dus maak duidelijke afspraken hoe en wanneer dit document wordt verzonden.

Eventuele vragen, aanpassingen en toelichtingen kunnen per email, telefonisch of in een persoonlijk gesprek worden doorgenomen. Indien de concepttekst van het testament akkoord bevonden is zult u uitgenodigd worden op het notariskantoor. Tijdens deze afspraak zult u en uw eventuele partner het originele testament ondertekenen. Omdat een testament slechts voor 1 persoon is kan het zijn dat er wellicht 2 gelijkluidende testamenten opgesteld moeten worden.