Onterven bij testament

De ouders zijn net als broers en zussen wettelijke erfgenamen als u komt te overlijden zonder kinderen en zonder partner. Het verschil met kinderen is dat ouders geen recht hebben op een legitieme portie.

Hoe ouders onterven

Wettelijke erfgenamen kunt u alleen onterven via een testament. De notaris stelt voor u een testament op, waarin onder andere wordt geregeld dat uw ouders nooit erfgenaam kunnen worden van uw nalatenschap door testamentair te onterven.

Vragen aan de notaris inzake onterven ouders:

  • kan je je ouders onterven
  • hoe een vader onterven
  • kan een kind zijn ouder onterven
  • kan ik mijn ouders onterven
  • voorbeeld testament onterven

.