Onterven en kindsdeel

In de Nederlandse wet is opgenomen dat een ouder het recht heeft om zijn kind te onterven. Echter de wetgever heeft ook bepaaldt dat een kind 5 jaar lang na het overlijden het recht heeft om een beroep te doen op zijn wettelijk kindsdeel. Een andere term voor het wettelijk kindsdeel is de legitieme portie.

Vragen aan de notaris inzake onterven en kindsdeel:

  • wat is mijn kindsdeel
  • hoe bereken ik mij wettelijk kindsdeel
  • wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie

.