Onterven stiefkind

Onterven heeft zin als iemand een wettelijke erfgenaam is. Door het ontbreken van een bloedlijn is er bij stiefkinderen geen sprake van een wettelijke erfgenaam. Het onterven van een stiefkind heeft dus ook geen nut.

Het kan echter ook zo zijn dat u niet wil dat de kinderen van uw partner recht hebben op de erfenis. Het onterven van deze kinderen kan alleen maar als hun wettelijke ouder een testament opmaakt en daarin de kinderen onterft. Zij behouden dan nog wel het recht om eventueel nog beroep te doen op hun legitieme portie.

  • Vragen aan de notaris inzake onterven stiefkinderen:
  • kan ik mijn stiefzoon onterven
  • kan ik mijn stiefdochter onterven
  • kan ik mijn sitefkinderen onterven

.