Ouders onterven

De ouders zijn net als broers en zussen wettelijke erfgenamen als u komt te overlijden zonder kinderen en zonder partner. Het verschil met kinderen is dat ouders geen recht hebben op een legitieme portie.

Hoe ouders onterven

Wettelijke erfgenamen kunt u alleen onterven via een testament. De notaris stelt voor u een testament op, waarin onder andere wordt geregeld dat uw ouders nooit erfgenaam kunnen worden van uw nalatenschap.

Onterven stiefmoeder of stiefvader

Volgens de wettelijke regels zal een stiefmoeder of stiefvader nooit uw erfgenaam zijn. Ook niet als u komt te overlijden zonder echtgenoot of zonder kinderen. Echter uw stiefvader of stiefmoeder zou wel indirect in het bezit kunnen komen van uw nalatenschap.

Als u overlijdt en uw wettelijke ouder(s) erven, dan kan het zijn dat als uw ouder komt te overlijden uw nalatenschap alsnog bij uw stiefvader of stiefmoeder komt. Om dit te voorkomen zult u vooral bij de notaris een testament moeten opmaken, waarin u vastlegt dat deze situatie niet voor kan koemn.

Vragen aan de notaris inzake onterven ouders:

  • kan je je ouders onterven
  • hoe een ouder onterven
  • kan een kind zijn ouder onterven
  • kan ik mijn ouders onterven
  • kan ik mijn stiefmoeder onterven

.