Echtgenoot onterven

Een nalatenschap is altijd van 1 persoon, dus nooit van een echtpaar of stel. Elke persoon kan dus ook vooraf beschikken over zijn eigen nalatenschap. Op grond hiervan kun je dus ook je echtgenoot of partner onterven.

Geen legitieme portie

Kinderen hebben bij onterving recht op een beroep op een legitieme portie. Echtgenoten of echtgenotes hebben dit recht niet. Echter het Nederlandse recht heeft wel een aparte regel opgenomen voor echtgenoten en/of partners, die onterfd zijn door de ander.

Recht op vruchtgebruik

Een onterfde echtgenoot heeft het wettelijk recht om voor een periode van 6 maanden nadat de ander is komen te overlijden om nog gebruik te maken van de echtelijke woning en het daarbij behorende meubilair.

Vragen aan de notaris inzake onterven echtnoot:

  • hoe kan ik mijn man / vrouw onterven
  • mag ik mijn eigen echtgenoot onterven
  • kan ik mijn partner ook onterven

.